Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

27.05.2016 Minna Hirvoselle palkinto vuoden 2015 työmarkkinateosta

Vuoden työmarkkinateko -palkinnon sai Stockmannin luottamusmies Minna Hirvonen. Hänen pitkäjänteisen työnsä ansiosta Stockmannille saatiin neuvoteltua paikallinen luottamusmiessopimus. Sopimus oli merkittävä saavutus haasteellisella alalla ja toimii jatkossa lähtökohtana muille vastaavaa sopimusta neuvotteleville työntekijäosapuolille. 

Jutun Minna Hirvosesta voit lukea alta.

YTN:n työvaliokunta jakaa vuosittain palkinnon vuoden työmarkkinateosta. Palkinto myönnetään työmarkkinateosta, joka toimii hyvänä esimerkkinä ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnassa. Palkinnolla kunnioitetaan hyviä suorituksia ja itsensä peliin laittamista sekä tuloksekasta edunvalvontatoimintaa.


Vuoden työmarkkinateko tehtiin yhteistyöllä

Yhteistyössä on voimaa, sanotaan. Kun päätetään tarttua toimeen ja tehdään yhdessä pitkäjänteisesti töitä, saadaan aikaan hieno lopputulos. Tämän tietää myös Stockmannin luottamusmies Minna Hirvonen, joka palkittiin Vuoden 2015 työmarkkinateosta.

 

Muutamia vuosia sitten kokoontui Stockmannilla "kolmen idealistin kopla" miettimään, mitä voisi tehdä, jotta henkilöstö voisi paremmin työssään. Työilmapiirissä oli kehittämistä ja asiaan haluttiin muutosta. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole ennen ollut virallista henkilöstöedustajaa. Yhteistoimintaa toteutettiin henkilöstölautakunnissa ja yritysyhdistys oli olemassa, mutta sen toiminta kiteytyi lähinnä kerran vuodessa järjestettävään karonkkaan.

 

Vuonna 2013 alkoivat yhteistoimintaneuvottelut, joihin Hirvonen ilmoittautui edustamaan henkilöstöä vailla mitään kokemusta yt-neuvotteluista. Aikaa oli viisi päivää ja luettavaa paljon; yt-laki piti ottaa haltuun, jotta osaisi toimia oikein.

 

Neuvotteluiden jälkeen pyörät lähtivät pyörimään: valittiin luottamusvaltuutettu ja alettiin toden teolla nostaa yritysyhdistyksen roolia karonkkajärjestäjästä aidosti työnantajan kanssa keskustelevaksi osapuoleksi. Hirvosesta tuli tuolloin yritysyhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitustoimijat nimettiin ja alettiin tehdä järjestelmällisesti työtä, jotta yhdistys näkyisi ja tulisi tunnetuksi henkilöstön keskuudessa. Tiedotukseen panostettiin voimakkaasti, alettiin kehittää jäsenrekisteriä ja lähettää uutiskirjettä jäsenistölle neljä kertaa vuodessa, avattiin omat intra-sivut ja Facebook-ryhmä. Yritysyhdistys myös rekisteröitiin, joka antoi sille virallisen aseman ja mahdollisuuden solmia paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa. Tehtiin tietoinen päätös keskittyä työntekijöiden etujen ajamiseen.

 

Luottamusvaltuutettu saatiin valittua juuri ennen seuraavien yhteistoimintaneuvotteluiden alkua. Neuvottelut seurasivat toistaan, ja jossain vaiheessa tuli myös ajankohtaiseksi valita uusi luottamusvaltuutettu, kun entinen siirtyi toiseen työpaikkaan. Halukkaita ei ollut, joten Hirvonen koki velvollisuudekseen ottaa pestin vastaan: "En voinut jättää ihmisiä pulaan, joten suostuin, vaikka aluksi ajattelin sen olevan este omalle uralleni", hän kertoo. Yritysyhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on tukea luottamusvaltuutettua työssään, joten Hirvonen jätti yritysyhdistyksen puheenjohtajuuden, koska koki, ettei voinut toimia kahdessa roolissa.

 

Työnantaja yllättyi äkillisestä aktivoitumisesta. Hirvonen onkin tehnyt määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti työtä vakuuttaakseen vastapuolen siitä, että työntekijät haluavat nimenomaan yhteistyötä: "Varsinkin ylemmät toimihenkilöt ovat kehittämishaluista porukkaa ja on kaikkien etu, että yrityksellä menee hyvin. Silloin myös henkilöstö voi paremmin", hän sanoo.

Neuvottelujen kautta onnistuneeseen lopputulokseen

Hirvonen kävi keskusteluja yhteistyön lisäämisestä työnantajan kanssa parin vuoden ajan. Lopulta päätettiin alkaa neuvotella luottamusmiessopimuksesta. Neuvottelupöytään tulivat Hirvosen tueksi Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edustajat ja vastapuolella olivat yrityksen hr-johtaja ja työsuhdelakimies. Neuvotteluiden tarkoitus oli molempien intressien mukainen ja onnistunut lopputulos allekirjoitettiin aurinkoisena kesäpäivänä 17.6.2015. Stockmannille oli tuolla päivämäärällä solmittu paikallinen luottamusmiessopimus.

 

Sopimus oli sisällöltään erittäin hyvä. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet paranivat huomattavasti, esim. palkkatiedot saa sopimuksen mukaan tehtäväryhmittäin ja sukupuolen mukaan eroteltuna. Koulutuksiin saa osallistua työajalla ja omasta työstä on oikeus saada sitä varten myös riittävä vapautus. Luottamusmiehen työsuhdeturva on vahva, samoin kuin varaluottamusmiehen. Sopimuksessa sovittiin myös luottamusmiehen velvollisuuksista, joihin kuuluvat mm. yhteistyön kehittäminen, paikallisten sopimusten tekeminen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen osallistuminen sekä työehtosopimusten ja työaikalakien noudattamisen valvominen. Sopimuksessa sovittiin myös ylempien toimihenkilöiden virallisesta edustuksesta Stockmannin hallituksessa.

Oikeuksien puolustajaksi aikuisiällä

Hirvonen on nainen, joka ei pelkää puhua vaikeistakaan asioista. Henkilökohtaisten elämäntapahtumien myötä hän on kasvanut toisten oikeuksien puolustajaksi. Erityisen hyvän neuvottelijan hänestä tekee kyky asettua toisen asemaan puolin ja toisin. Myös rauhallinen luonne on eduksi, temperamenttisia tunteiden kuohahduksia häneltä ei nähdä.

 

Hirvosta ohjaa vahva oikeudenmukaisuuden taju: "En kyseenalaista työnantajan oikeuksia ja määräysvaltaa, mutta haluan kuulla ratkaisujen perustelut, jotta pystyn hyväksymään ne. Epäoikeudenmukaista kohtelua en siedä", hän sanoo.

 

Luottamusmiehen työ on ajoittain hyvin raskasta ja jaksaminen on koetuksella. Varsinkin, kun hoidettavana on myös oma asiantuntijatyö. Hirvonen on lisäksi edennyt urallaan ja saanut ylennyksen esimiesasemaan tänä vuonna, joten hänellä on myös oma tiimi vedettävänä. Vapaa-ajallaan hän haluaa tehdä mahdollisimman paljon asioita, jotka tuottavat iloa. Jaksamistaan ja omaa työhyvinvointiaan hän ylläpitää liikunnan ja meditoinnin sekä luonnossa liikkumisen avulla.

Palkinto vuoden työmarkkinateosta

YTN:n työvaliokunta jakaa vuosittain palkinnon vuoden työmarkkinateosta. Palkinto myönnetään teosta, joka toimii hyvänä esimerkkinä ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnassa. Palkinnolla kunnioitetaan hyviä suorituksia ja itsensä peliin laittamista sekä tuloksekasta edunvalvontatoimintaa. Hirvonen arvostaa saamaansa tunnustusta korkealle: "Palkinto tuntuu todella hyvältä. Koen, että se on hieno tunnustus työstä, jota olen pitkäjänteisesti tehnyt ylempien toimihenkilöiden, työnantajan ja koko yrityksen eteen. Mielestäni palkinto on meille kaikille", hän kiittää.

Oppeja matkan varrelta

Hirvonen on vuosien varrella kasvanut asiantuntevaksi neuvottelijaksi. Hän listaa lopuksi tärkeimpiä oppejaan vinkiksi muille:

 

- Johtajat ovat aivan tavallisia ihmisiä, joita ei tarvitse pelätä. Heidän kanssaan keskustellaan asioista, joista kukin on omissa rooleissaan laitettu keskustelemaan. Tärkeintä on olla luotettava ja sanansa mittainen työnantajaa, yritysyhdistystä ja omia edustettaviaan kohtaan.

- Lain tunteminen on tärkeää. On tiedettävä lain kohdat, jotta osaa reagoida nopeasti.

- Vastapuolelle on tuotava valmiita ehdotuksia, pelkkä asioista valittaminen ei auta. Ratkaisukeskeisyys on avainasemassa.

- Positiivinen asenne auttaa aina. Vaikka matkan varrella tulee vastoinkäymisiä, niistä on noustava ylös ja uskottava, että asiat voivat muuttua.

 

Työnantajalle Hirvonen lähettää terveisiä yhteistyön hengessä: "Henkilöstön mukaan ottaminen kannattaa. Mitä enemmän henkilöstöä osallistetaan suunnitteluvaiheessa, sitä helpompaa on muutoksen hallinta. Asioita tehdään yhteiseksi hyväksi. Yrityksen menestyminen on kaikkien etu."

 

Teksti ja kuva: Mari Lohisalo


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Teemu Hankamäki YTN:n puheenjohtajaksi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN valitsi syyskokouksessaan uuden hallituksen kaudelle 2018-2019. Puheenjohtajaksi valittiin neu ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

07.12.2017 Arkkitehtisuunnittelualan neuvottelutulos pähkinänkuoressa

Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelual ... Lue lisää

07.12.2017 Artikkeli: Myönteiset merkit taloudessa siivittivät vuoropuhelua

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehiä ja muita henkilöstöedustajia sekä heitä työllistävien yritysten hr-väkeä ja jo ... Lue lisää

05.12.2017 Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulos

Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustava Palvelualan työnantajat PALTA ja Arkkitehtitoi ... Lue lisää

01.12.2017 LTY-sektorin tes-neuvottelut ovat alkaneet

YTN on irtisanonut LTY-sektorin työehtosopimukset päättymään 31.01.2018.Työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet.YTN tavo ... Lue lisää

01.12.2017 YTN haastoi myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on haastanut myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen ylempiin toimihenkilöihin kohdistunees ... Lue lisää

30.11.2017 Kemian alan työehtosopimus on uudistettu

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajia edustava Kemianteollisuus ry uudistivat 28.11.2017 Kemianteollisuuden ylempi ... Lue lisää

28.11.2017 Työehtosopimusinfot - materiaali

YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja konsulttialan, teknologiateollisuus ja tietotekniikan palvelualan työ ... Lue lisää

17.10.2017 Suomessa työmarkkinat ovat mainettaan joustavammat

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomen työmarkkinoiden jäykkyyksiä liioitellaan.Työehtosopimusten yleissitovuus r ... Lue lisää

17.10.2017 INFO: Syksyn neuvottelukierros

Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet useilla toimialoilla. Tälle sivulle päivitämme neuvottelukierroksen aikana ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto
< Joulukuu 2017 >
MTKTPLS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Vie omaan kalenteriisi (esim. Outlook)