Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

04.03.2015 Finanssiala on myllerryksessä - oman osaamisen kehittämisen merkitys korostuu

Finanssiala käy läpi laajaa murrosta. Työn tekemisen uudet muodot, lisääntyvä sääntely ja asiakastarpeiden muutokset edellyttävät yhä enemmän korkeaa osaamista ja oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Muuttuva työ finanssialalla -tutkimuksen mukaan halukkuutta ja valmiutta uuden oppimiseen löytyy. Kyselyyn vastanneista 92 % koki, että pankki- ja vakuutusalalla oppii jatkuvasti uusia asioita ja 86 % ilmoitti olevansa valmis opiskelemaan lisää, jotta voi edetä uusiin tehtäviin. "Enää pelkkä suoritettu korkeakoulututkinto ei kanna läpi koko työuran, vaan omaa osaamista tulee päivittää läpi koko työuran", toteaa YTN finanssialan vastuuasiamies Riikka Sipilä. "Panostamalla henkilöstön koulutukseen ja ennakoimalla systemaattisesti työyhteisön koulutustarpeita voidaan varmistaa, että finanssialalla on jatkossakin parhaat osaajat ja samalla voidaan minimoida muutoksen aiheuttamat henkilöstön vähentämistarpeet ainakin henkilöstön osaamisesta johtuen", Sipilä jatkaa.

Osaamisen kehittämisen merkitys on onneksi alalla jo tunnistettu. Tästä esimerkkinä on mm. työntekijä- ja työnantajaliittojen yhdessä laatima ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamiseksi rahoitusalalla. Soveltamisohje lähtee nimenomaisesti muutokseen varautumisesta. Pohja-ajatuksena on, että finanssiala kouluttaa ja kehittää henkilöstöään ja arvostaa myös henkilöstön omaehtoista kehittymistä.

Työ ja myös tarvittava osaaminen muuttuvat

"Joustavuus ja kyky reagoida muutoksiin, moniosaaminen, asiakaspalvelutaidot ja myyntitaidot", luettelee asiamies Ville-Veikko Rantamaula finanssialalla tulevaisuudessa korostuvia yleisosaamisalueita. Näiden lisäksi tulevaisuudessa alalla tullaan henkilöstön mukaan tarvitsemaan mm. ongelmanratkaisutaitoja, digitaitoja, ajanhallintataitoja ja neuvottelutaitoja.

Osaamisen lisäksi finanssialan henkilöstö katsoo, että tulevaisuudessa alalla työskentely edellyttää myös oikeanlaista asennetta. "Muuttuva työ -kyselyn vastaajista yli puolet katsoo, että yrittäjämäinen asenne on tulevaisuudessa välttämätön taito alalla", kertoo Rantamaula. Halu tehdä työtä itsenäisesti, käyttäen suurta harkintaa ja vastuuta työn teosta ja tuloksista sekä tietysti myös oikea palkkio saavutetuista tuloksista ovat Rantamaulan mukaan esimerkkejä tästä asenteesta.
Erityisasiantuntijoille on työtä myös tulevaisuudessa

Finanssialalla on viime vuosina ollut käynnissä suuri rakennemuutos. Perinteiset konttorien asiakaspalvelutehtävät ovat vähentyneet radikaalisti ja myytävien tuotteiden monipuolistuessa ja monimutkaistuessa ja sääntelyn lisääntyessä alan työtehtävät ovat muuttuneet yhä enemmän vaativiksi asiantuntijatehtäviksi. Sama kehitys tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

"Henkilöstön mukaan kymmenen vuoden kuluttua alalla tarvitaan erityisesti sijoittamiseen, sähköiseen liiketoimintaan, riskienhallintaan ja juridiseen osaamiseen liittyvää erikoisosaamista", kertoo asiamies Nuutti Pursiainen YTN:stä. "Asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu vaatii moniosaamista ja työtä tullaankin tekemään tulevaisuudessa yhä enemmän asiantuntijatiimeissä. Rahoitukseen liittyvien palvelujen lisäksi yhä useampi asiakas kaipaa esimerkiksi myös verotukseen liittyvää informaatiota tuotteita valitessaan."

Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen tavoitteena on parantaa finanssialan tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä lisätä alalla työskentelevien työntekijöiden työhyvinvointia. Korkea osaamistaso on keskeinen tekijä koko alan hyvinvoinnin lisäämisessä. Henkilöstöstä 95 % katsoo, että hyvän työnantajakuvan merkitys parhaiden osaajien houkuttelijana tulee tulevaisuudessa korostumaan yhä enemmän. Olemalla edelläkävijä henkilöstön kouluttamisessa ja uramahdollisuuksien tarjoamisessa varmistetaan alalle tulevaisuudessakin paras osaaminen.

Pääset tutustumaan ohjeistukseen osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamisesta alla olevasta linkistä:
http://www.ytn.fi/index.php?news_id=1142


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Vakuutusalan lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on antanut lakkovaroituksen vakuutusalalle. Kuluvan viikon aikana valtakunnansovittelijan johdol ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille ... Lue lisää

29.05.2017 Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. ... Lue lisää

06.03.2017 Vierailemme Folksamissa 9.3. klo 7.45-9.15

Vierailemme Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä torstaina, tervetuloa piipahtamaan ständillämme!Löydät meidät 9.3. Folksamin ... Lue lisää

24.02.2017 Maksamisen turvallisuus: Älä ole heikoin lenkki!

Teknologia kehittyy, mutta miten on turvallisuuden laita? Maalaisjärkeä kannattaa käyttää, sanovat asiantuntijat, koska ... Lue lisää

06.02.2017 Vierailemme Tampereen seudun OP:ssa 7.2. klo 11.30-13.30

Tervetuloa piipahtamaan ständillämme 7.2. kello 11.30-13.30 välisenä aikana henkilöstöravintola Holvissa (Hämeenkatu 12, ... Lue lisää

02.02.2017 Palvelualan työantajat Palta mukaan rahoitusalan työehtosopimukseen

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet, että Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy Finanssialan ... Lue lisää

17.01.2017 Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11. ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto