Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

04.03.2015 Finanssiala on myllerryksessä - oman osaamisen kehittämisen merkitys korostuu

Finanssiala käy läpi laajaa murrosta. Työn tekemisen uudet muodot, lisääntyvä sääntely ja asiakastarpeiden muutokset edellyttävät yhä enemmän korkeaa osaamista ja oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Muuttuva työ finanssialalla -tutkimuksen mukaan halukkuutta ja valmiutta uuden oppimiseen löytyy. Kyselyyn vastanneista 92 % koki, että pankki- ja vakuutusalalla oppii jatkuvasti uusia asioita ja 86 % ilmoitti olevansa valmis opiskelemaan lisää, jotta voi edetä uusiin tehtäviin. "Enää pelkkä suoritettu korkeakoulututkinto ei kanna läpi koko työuran, vaan omaa osaamista tulee päivittää läpi koko työuran", toteaa YTN finanssialan vastuuasiamies Riikka Sipilä. "Panostamalla henkilöstön koulutukseen ja ennakoimalla systemaattisesti työyhteisön koulutustarpeita voidaan varmistaa, että finanssialalla on jatkossakin parhaat osaajat ja samalla voidaan minimoida muutoksen aiheuttamat henkilöstön vähentämistarpeet ainakin henkilöstön osaamisesta johtuen", Sipilä jatkaa.

Osaamisen kehittämisen merkitys on onneksi alalla jo tunnistettu. Tästä esimerkkinä on mm. työntekijä- ja työnantajaliittojen yhdessä laatima ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamiseksi rahoitusalalla. Soveltamisohje lähtee nimenomaisesti muutokseen varautumisesta. Pohja-ajatuksena on, että finanssiala kouluttaa ja kehittää henkilöstöään ja arvostaa myös henkilöstön omaehtoista kehittymistä.

Työ ja myös tarvittava osaaminen muuttuvat

"Joustavuus ja kyky reagoida muutoksiin, moniosaaminen, asiakaspalvelutaidot ja myyntitaidot", luettelee asiamies Ville-Veikko Rantamaula finanssialalla tulevaisuudessa korostuvia yleisosaamisalueita. Näiden lisäksi tulevaisuudessa alalla tullaan henkilöstön mukaan tarvitsemaan mm. ongelmanratkaisutaitoja, digitaitoja, ajanhallintataitoja ja neuvottelutaitoja.

Osaamisen lisäksi finanssialan henkilöstö katsoo, että tulevaisuudessa alalla työskentely edellyttää myös oikeanlaista asennetta. "Muuttuva työ -kyselyn vastaajista yli puolet katsoo, että yrittäjämäinen asenne on tulevaisuudessa välttämätön taito alalla", kertoo Rantamaula. Halu tehdä työtä itsenäisesti, käyttäen suurta harkintaa ja vastuuta työn teosta ja tuloksista sekä tietysti myös oikea palkkio saavutetuista tuloksista ovat Rantamaulan mukaan esimerkkejä tästä asenteesta.
Erityisasiantuntijoille on työtä myös tulevaisuudessa

Finanssialalla on viime vuosina ollut käynnissä suuri rakennemuutos. Perinteiset konttorien asiakaspalvelutehtävät ovat vähentyneet radikaalisti ja myytävien tuotteiden monipuolistuessa ja monimutkaistuessa ja sääntelyn lisääntyessä alan työtehtävät ovat muuttuneet yhä enemmän vaativiksi asiantuntijatehtäviksi. Sama kehitys tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

"Henkilöstön mukaan kymmenen vuoden kuluttua alalla tarvitaan erityisesti sijoittamiseen, sähköiseen liiketoimintaan, riskienhallintaan ja juridiseen osaamiseen liittyvää erikoisosaamista", kertoo asiamies Nuutti Pursiainen YTN:stä. "Asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu vaatii moniosaamista ja työtä tullaankin tekemään tulevaisuudessa yhä enemmän asiantuntijatiimeissä. Rahoitukseen liittyvien palvelujen lisäksi yhä useampi asiakas kaipaa esimerkiksi myös verotukseen liittyvää informaatiota tuotteita valitessaan."

Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen tavoitteena on parantaa finanssialan tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä lisätä alalla työskentelevien työntekijöiden työhyvinvointia. Korkea osaamistaso on keskeinen tekijä koko alan hyvinvoinnin lisäämisessä. Henkilöstöstä 95 % katsoo, että hyvän työnantajakuvan merkitys parhaiden osaajien houkuttelijana tulee tulevaisuudessa korostumaan yhä enemmän. Olemalla edelläkävijä henkilöstön kouluttamisessa ja uramahdollisuuksien tarjoamisessa varmistetaan alalle tulevaisuudessakin paras osaaminen.

Pääset tutustumaan ohjeistukseen osaamisen kehittämistä koskevien säännösten soveltamisesta alla olevasta linkistä:
http://www.ytn.fi/index.php?news_id=1142


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto