Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

04.11.2014 Äitiysvapaan palkasta ennakkopäätös

Äitiysvapaan palkasta ennakkopäätös

Työsuhdeneuvonnassa on säännöllisesti ollut esillä kysymys pitääkö työehtosopimukseen perustuvaa äitiysvapaan palkkaa maksaa tilanteessa, jossa työntekijä siirtyy hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle käymättä välillä töissä.

Nyt asiaan on saatu työtuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan äitiysvapaan palkka pitää näissäkin tilanteissa maksaa. Tuomio perustuu teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen, mutta tuomiolla on vaikutusta muillakin ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusaloilla.

Työtuomioistuin otti tuomiollaan kantaa tilanteeseen, jossa työntekijä oli hoitovapaalla ja tultuaan uudelleen raskaaksi hän ilmoitti työnantajalle jäävänsä suoraan äitiysvapaalle. Työnantaja hyväksyi hoitovapaan keskeyttämisen ja työntekijän siirtymisen äitiysvapaalle, mutta työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan palkkaa ei maksettu.

Ylempien toimihenkilöiden teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on äitiysvapaan kolmen kuukauden palkan edellytykseksi asetettu, että työtekijän työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Toimialan muiden henkilöstöryhmien työehtosopimuksissa on soveltamisohje, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei suoriteta työntekijälle, jos hänen äitiysvapaa alkaa aiemman perhevapaan aikana.

"Työnantaja pyrki tulkitsemaan asiaa siten, että myös YTN:n työehtosopimusta on sovellettava niin, että työntekijän on katkaistava vanhempainvapaansa ja palattava töihin ennen jäämistään uudelle äitiyslomalle, jotta hän olisi oikeutettu äitiysvapaa-ajan palkkaan kolmelta kuukaudelta. Aikaa ei kuitenkaan määritelty, eli periaatteessa yksikin työpäivä riittäisi ennen uudelle äitiyslomalle jäämistä", taustoittaa asianomistajaa ja YTN:ää edustanut asianajaja, varatuomari Tuula Lehtinen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:stä.

YTN riitautti tapauksen työtuomioistuimessa. Perusteena oli se, ettei YTN:n työehtosopimuksessa ole tällaista soveltamismääräystä ja toisaalta työnantajan menettely jättää äitiysvapaan palkka maksamatta katsottiin tasa-arvolain vastaiseksi.

Ennakkopäätös EU-tuomioistuimelta

Työtuomioistuin pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan Unionin tuomioistuimelta.

"Aluksi lähtökohdat vaikuttivat huonoilta. EU-tuomioistuin kysyy yleensä kantaa myös muilta jäsenmailta ja ne jäsenmaat vastaavat, joita asia kiinnostaa. Ainoastaan yksi jäsenmaa oli meidän kannallamme ja sieltäkin vastattiin mielestäni hieman asian ohi. Kaikki muut jäsenmaat olivat työnantajan tulkinnan kannalla", kertoo Lehtinen.

Seurasi odottamaton käänne. EU-tuomioistuin huomasi, että tasa-arvolain sijasta tapaus liittyy vanhempainlomadirektiiviin, ja esitti sen pohjalta lisäkysymyksiä Suomeen.

"Tällaista ei ymmärtääkseni tehdä kovin usein. Lähetimme EU-tuomioistuimelle kirjalliset vastaukset ja olimme myös asian suullisessa käsittelyssä marraskuussa 2012."

EU tuomioistuin katsoi, että työnantajan menettely jättää äitiysvapaan palkka suorittamatta kyseisessä tilanteessa oli vanhempainlomadirektiivin vastaista. Työntekijä voisi joutua luopumaan oikeudestaan hoitovapaaseen ja palaamaan työhön, jotta hänelle myöhemmin syntyisi oikeus äitiysvapaan palkkajaksoon. Jos äitiysvapaan palkka voitaisiin jättää suorittamatta tällaisessa tilanteessa, niin se ohjaisi työntekijää siten, että tämä jättäisi hyödyntämättä oikeuttaan hoitovapaaseen. Tämän johdosta vanhempainlomadirektiivin tarkoitus ei toteutuisi tarkoitetulla tavalla.

EU-tuomioistuimen julkisasiamies tiedotti päätöksestä helmikuussa 2013. Prosessi kesti siis yhteensä lähes 3,5 vuotta haastehakemuksen allekirjoittamisesta maaliskuun alussa 2011 työtuomioistuimen ratkaisuun elokuussa 2014.

Saatavat haettavissa ehkä takautuvasti

Lehtinen arvioi, että vastaavanlaisia tapauksia saattaa olla paljon.

"Ainakin päätellen liittojuristien yhteydenotoista. Heiltä olen saanut sellaista viestiä, että kyselyjä tulee paljon liittyen tähän asiaan. Se on ymmärrettävää, koska äidin kolmen kuukauden äitiysvapaan palkka on perheille merkittävä verrattuna hoitovapaakorvaukseen. Monille on tärkeä myös käytännön kysymys: onko äidin keskeytettävä vanhempainvapaa äitiyslomapalkan saadakseen."

Jos työntekijä on joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen ja äitiyslomapalkka on evätty häneltä, saattaa olla mahdollista hakea palkkasaatavat takautuvasti työnantajalta, vanhenemissäännösten puitteissa. On syytä varmistaa oman liiton juristilta, missä ajassa tapaus vanhenee.

"Yleisellä tasolla esimerkiksi palkkasaatavat vanhenevat lähtökohtaisesti viidessä vuodessa erääntymispäivämäärästä. Mutta jos työsuhde on jo ehtinyt päättyä, saatava raukeaa, ellei kannetta nosteta kahden vuoden kuluessa siitä kun työsuhde on päättynyt. Mikäli työehtosopimuksen määräystä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisena, kuten tässä, saatava vanhentuu viidessä vuodessa erääntymisestä", toteaa Lehtinen.

Vanhempainvapaadirektiivin vastaista jättää äitiysvapaan palkka suorittamatta

Työtuomioistuimen tuomio on ratkaissut lopullisesti pitkään erimielisenä olleen tulkintakysymyksen äitiysvapaan palkasta siirryttäessä hoitovapaalta suoraan uudelle äitiysvapaalle. Tuomion tekee erityisen merkittäväksi se, että sitä on perusteltu vanhempainvapaadirektiivillä sekä työsopimuslain perhevapaita koskevilla pakottavilla säännöksillä. Tämän johdosta tuomion antamaa tulkintalinjausta voidaan soveltaa teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen ohella myös muiden työehtosopimusten äitiysvapaan palkkasäännöksiä tulkitessa.

 Teksti Anne Penttilä, Alma 360


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Teemu Hankamäki YTN:n puheenjohtajaksi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN valitsi syyskokouksessaan uuden hallituksen kaudelle 2018-2019. Puheenjohtajaksi valittiin neu ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

07.12.2017 Arkkitehtisuunnittelualan neuvottelutulos pähkinänkuoressa

Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelual ... Lue lisää

07.12.2017 Artikkeli: Myönteiset merkit taloudessa siivittivät vuoropuhelua

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehiä ja muita henkilöstöedustajia sekä heitä työllistävien yritysten hr-väkeä ja jo ... Lue lisää

05.12.2017 Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulos

Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustava Palvelualan työnantajat PALTA ja Arkkitehtitoi ... Lue lisää

01.12.2017 LTY-sektorin tes-neuvottelut ovat alkaneet

YTN on irtisanonut LTY-sektorin työehtosopimukset päättymään 31.01.2018.Työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet.YTN tavo ... Lue lisää

01.12.2017 YTN haastoi myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on haastanut myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen ylempiin toimihenkilöihin kohdistunees ... Lue lisää

30.11.2017 Kemian alan työehtosopimus on uudistettu

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajia edustava Kemianteollisuus ry uudistivat 28.11.2017 Kemianteollisuuden ylempi ... Lue lisää

28.11.2017 Työehtosopimusinfot - materiaali

YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja konsulttialan, teknologiateollisuus ja tietotekniikan palvelualan työ ... Lue lisää

17.10.2017 Suomessa työmarkkinat ovat mainettaan joustavammat

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomen työmarkkinoiden jäykkyyksiä liioitellaan.Työehtosopimusten yleissitovuus r ... Lue lisää

17.10.2017 INFO: Syksyn neuvottelukierros

Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet useilla toimialoilla. Tälle sivulle päivitämme neuvottelukierroksen aikana ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto
< Joulukuu 2017 >
MTKTPLS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Vie omaan kalenteriisi (esim. Outlook)