Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

10.02.2014 Voiko työsuhteen ehtoja muuttaa ja palkkaa alentaa?

Työsopimukseen saattaa hyvinkin tulla muutoksia työsuhteen aikana. Olosuhteet voivat muuttua, tehtävät laajentua tai supistua, uusia tehtäviä syntyä ja vanhoja poistua. Kun työsopimusta muutetaan, herää kysymys laillisuudesta erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa muutetaan palkkaa tai työtehtäviä.

Työsopimuslaissa ei ole normia, joka yleisesti koskisi työsuhteen ehtojen muuttamista.


Asioita käsitellään tässä tekstissä tässä varsin yleisluontoisella tasolla. Jokainen tilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet tulee harkita erikseen kussakin yksittäistapauksessa. Tällaisissa tilanteissa kannattaa kääntyä oman yrityksen yhteyshenkilön puoleen tai ottaa yhteyttä oman liiton lakimiehiin!

Sopiminen mahdollista


Lähtökohtana on "sopimukset on pidettävä"-sääntö (pacta sunt servanda). Työsopimusta voidaan muuttaa olennaisestikin, mutta silloin on huomioitava pakottavan lainsäädännön ja työehtosopimusten määräykset. Mikäli työsopimuksen jokin ehto muuttuu, jäävät muut ehdot tavallisimmin entiselleen, ellei niistä nimenomaan muuta sovita.

Yksipuoliset muutostilanteet

Jos työnantaja haluaa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtoja, on harkittava, kuuluuko muutoksen tekeminen direktio- eli työnjohto-oikeuden piiriin vai ei. Työsuhteen ehtojen olennainen muutos on aina arvioitava työntekijän näkökulmasta. Voitaneen sanoa, että mitä väljemmin työsopimuksessa on määritelty tehtävät, sitä suurempi valta työnantajalla on työnjohto-oikeuden puitteissa määrätä työntekijän työtehtävistä. Periaatteessa työntekijä on velvollinen tekemään sitä työtä, josta työsopimuksessa on sovittu.

Työnjohtovallan piiriin kuuluu mm. oikeus järjestellä töitä ja työmenetelmiä. Lisäksi työnantajalla on oikeus määrätä mitä, miten, milloin ja missä töitä tehdään sekä kuka työtä johtaa. Työnjohtovaltaa rajoittavia kriteereitä ovat mm. lainmukaisuus, hyvä tapa ja kohtuus sekä tasapuolisuus. Työnjohtovallan asiallinen laajuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti, esimerkiksi työnantajan mahdollisuus tai oikeus siirtää työntekijä direktiolla toiseen työn tekemispaikkaan tms.

Työnantaja käyttää oikeutta (TSL 3:1) määrätä työn suorittamisesta. Jos kyse on työnjohtovallan nojalla annetusta määräyksestä, se tulee voimaan välittömästi.

Työsuhteen ehtojen olennainen muutos irtisanomisperusteella

Mikäli muutoksen tekeminen ei kuulu direktio-oikeuden piiriin (tavallisimmin kyse on työntekijän kannalta objektiivisesti arvioiden olennaisesta muutoksesta), työnantajan yksipuolinen työsuhteen ehtojen muuttaminen edellyttää irtisanomisperustetta. Olennaisuuden arviointi on käytännössä hankalaa. Työnjohtomääräykselle tulee olla objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä peruste. Muun muassa pysyvä siirto toisiin, erilaisiin tehtäviin saattaa muuttaa työsopimuksen ehtoa olennaisesti.

Palkan laskeminen on aina työsuhteen ehtojen olennainen muutos, mitä työnantaja ei saa tehdä ilman irtisanomisperustetta. Erilaiset tulospalkkio- ja bonusjärjestelmät voivat olla asia erikseen, mikäli työnantaja on jättänyt mahdollisuuden yksipuolisesti määritellä niiden ehdot.

Mikäli työnantajalla on "vanhan työsopimuksen" irtisanomiseen oikeuttava syy (joko tuotannollis-taloudellinen tai henkilöperusteinen irtisanomis-syy), työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta, jonka työntekijä joko hyväksyy tai hylkää. Työnantaja siis sanoo irti vanhan sopimuksen ja tarjoaa uutta muutetuin ehdoin.

Nämä työsopimuksen muutokset tulevat voimaan kun irtisanomisaika on kulunut. Irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisen irtisanomisajan mukaisesti. Kyse on tavallaan tietynlaisesta "ilmoitusmenettelystä", jolla ehtomuutos toteutetaan.

On hyvä muistaa että yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluviin asioihin luetaan mm. henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyssä ja siirrot tehtävistä toisiin. Tätä menettelyä on siis noudatettava muutettaessa irtisanomisperusteella työsuhteen olennaisia ehtoja. YT-lain soveltaminen tulee kyseeseen vähintään 20 hengen yrityksissä.

Työntekijän ei ole pakko ottaa tarjottua työtä vastaan tai hyväksyä muutettuja ehtoja

Jos työntekijä ei hyväksy olennaista työsuhteen ehto muutosta, päättyy työsuhde työnantajan noudatettavana olevan irtisanomisajan kuluttua. Kyse on työnantajan toteuttamasta irtisanomisesta eikä muutetuista työtehtävistä kieltäytyminen siten tarkoita sitä, että työntekijä olisi itse irtisanoutunut. Pääsääntöisesti kysymys on siis siitä, että työtehtävät muuttuvat ja tätä kautta palkka muuttuisi vastaamaan uusia tehtäviä irtisanomisaikaa noudattaen. Jos työnantaja pystyy osoittamaan, että sillä on vanhan tehtävän osalta taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste ja työntekijä ei muutosta hyväksy, irtisanoo työnantaja työsopimuksen edellä mainituilla perusteilla. Viimeistään tällöin voidaan sitten selvittää, olivatko perusteet muutokselle olemassa vai ei.

Jos kyse on edellä mainitusta kollektiiviperusteesta, vaaditaan myös normaaliin tapaan, että työnantaja on selvittänyt ja täyttänyt irtisanomisperusteeseen liittyvän velvollisuutensa etsiä muuta mahdollista työtä palveluksessaan olevalle työntekijälle.

Työsuhteen ehtojen muuttamistilanteisiin liittyy usein myös erilaisia pakettiratkaisuja. Paketit eivät ole mikään lakisääteinen menettely, joten nämä tilanteet pitää aina arvioida tapauskohtaisesti.

Muistathan, että oman liittosi lakimiehet sekä yrityksesi yhteyshenkilöt ovat apunasi työelämän muutostilanteissa!


Riku Salokannel, lakituki, YTN finanssiala


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Vakuutusalan lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on antanut lakkovaroituksen vakuutusalalle. Kuluvan viikon aikana valtakunnansovittelijan johdol ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille ... Lue lisää

29.05.2017 Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. ... Lue lisää

06.03.2017 Vierailemme Folksamissa 9.3. klo 7.45-9.15

Vierailemme Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä torstaina, tervetuloa piipahtamaan ständillämme!Löydät meidät 9.3. Folksamin ... Lue lisää

24.02.2017 Maksamisen turvallisuus: Älä ole heikoin lenkki!

Teknologia kehittyy, mutta miten on turvallisuuden laita? Maalaisjärkeä kannattaa käyttää, sanovat asiantuntijat, koska ... Lue lisää

06.02.2017 Vierailemme Tampereen seudun OP:ssa 7.2. klo 11.30-13.30

Tervetuloa piipahtamaan ständillämme 7.2. kello 11.30-13.30 välisenä aikana henkilöstöravintola Holvissa (Hämeenkatu 12, ... Lue lisää

02.02.2017 Palvelualan työantajat Palta mukaan rahoitusalan työehtosopimukseen

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet, että Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy Finanssialan ... Lue lisää

17.01.2017 Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11. ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto