Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

10.02.2014 Voiko työsuhteen ehtoja muuttaa ja palkkaa alentaa?

Työsopimukseen saattaa hyvinkin tulla muutoksia työsuhteen aikana. Olosuhteet voivat muuttua, tehtävät laajentua tai supistua, uusia tehtäviä syntyä ja vanhoja poistua. Kun työsopimusta muutetaan, herää kysymys laillisuudesta erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa muutetaan palkkaa tai työtehtäviä.

Työsopimuslaissa ei ole normia, joka yleisesti koskisi työsuhteen ehtojen muuttamista.


Asioita käsitellään tässä tekstissä tässä varsin yleisluontoisella tasolla. Jokainen tilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet tulee harkita erikseen kussakin yksittäistapauksessa. Tällaisissa tilanteissa kannattaa kääntyä oman yrityksen yhteyshenkilön puoleen tai ottaa yhteyttä oman liiton lakimiehiin!

Sopiminen mahdollista


Lähtökohtana on "sopimukset on pidettävä"-sääntö (pacta sunt servanda). Työsopimusta voidaan muuttaa olennaisestikin, mutta silloin on huomioitava pakottavan lainsäädännön ja työehtosopimusten määräykset. Mikäli työsopimuksen jokin ehto muuttuu, jäävät muut ehdot tavallisimmin entiselleen, ellei niistä nimenomaan muuta sovita.

Yksipuoliset muutostilanteet

Jos työnantaja haluaa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtoja, on harkittava, kuuluuko muutoksen tekeminen direktio- eli työnjohto-oikeuden piiriin vai ei. Työsuhteen ehtojen olennainen muutos on aina arvioitava työntekijän näkökulmasta. Voitaneen sanoa, että mitä väljemmin työsopimuksessa on määritelty tehtävät, sitä suurempi valta työnantajalla on työnjohto-oikeuden puitteissa määrätä työntekijän työtehtävistä. Periaatteessa työntekijä on velvollinen tekemään sitä työtä, josta työsopimuksessa on sovittu.

Työnjohtovallan piiriin kuuluu mm. oikeus järjestellä töitä ja työmenetelmiä. Lisäksi työnantajalla on oikeus määrätä mitä, miten, milloin ja missä töitä tehdään sekä kuka työtä johtaa. Työnjohtovaltaa rajoittavia kriteereitä ovat mm. lainmukaisuus, hyvä tapa ja kohtuus sekä tasapuolisuus. Työnjohtovallan asiallinen laajuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti, esimerkiksi työnantajan mahdollisuus tai oikeus siirtää työntekijä direktiolla toiseen työn tekemispaikkaan tms.

Työnantaja käyttää oikeutta (TSL 3:1) määrätä työn suorittamisesta. Jos kyse on työnjohtovallan nojalla annetusta määräyksestä, se tulee voimaan välittömästi.

Työsuhteen ehtojen olennainen muutos irtisanomisperusteella

Mikäli muutoksen tekeminen ei kuulu direktio-oikeuden piiriin (tavallisimmin kyse on työntekijän kannalta objektiivisesti arvioiden olennaisesta muutoksesta), työnantajan yksipuolinen työsuhteen ehtojen muuttaminen edellyttää irtisanomisperustetta. Olennaisuuden arviointi on käytännössä hankalaa. Työnjohtomääräykselle tulee olla objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä peruste. Muun muassa pysyvä siirto toisiin, erilaisiin tehtäviin saattaa muuttaa työsopimuksen ehtoa olennaisesti.

Palkan laskeminen on aina työsuhteen ehtojen olennainen muutos, mitä työnantaja ei saa tehdä ilman irtisanomisperustetta. Erilaiset tulospalkkio- ja bonusjärjestelmät voivat olla asia erikseen, mikäli työnantaja on jättänyt mahdollisuuden yksipuolisesti määritellä niiden ehdot.

Mikäli työnantajalla on "vanhan työsopimuksen" irtisanomiseen oikeuttava syy (joko tuotannollis-taloudellinen tai henkilöperusteinen irtisanomis-syy), työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta, jonka työntekijä joko hyväksyy tai hylkää. Työnantaja siis sanoo irti vanhan sopimuksen ja tarjoaa uutta muutetuin ehdoin.

Nämä työsopimuksen muutokset tulevat voimaan kun irtisanomisaika on kulunut. Irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisen irtisanomisajan mukaisesti. Kyse on tavallaan tietynlaisesta "ilmoitusmenettelystä", jolla ehtomuutos toteutetaan.

On hyvä muistaa että yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluviin asioihin luetaan mm. henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyssä ja siirrot tehtävistä toisiin. Tätä menettelyä on siis noudatettava muutettaessa irtisanomisperusteella työsuhteen olennaisia ehtoja. YT-lain soveltaminen tulee kyseeseen vähintään 20 hengen yrityksissä.

Työntekijän ei ole pakko ottaa tarjottua työtä vastaan tai hyväksyä muutettuja ehtoja

Jos työntekijä ei hyväksy olennaista työsuhteen ehto muutosta, päättyy työsuhde työnantajan noudatettavana olevan irtisanomisajan kuluttua. Kyse on työnantajan toteuttamasta irtisanomisesta eikä muutetuista työtehtävistä kieltäytyminen siten tarkoita sitä, että työntekijä olisi itse irtisanoutunut. Pääsääntöisesti kysymys on siis siitä, että työtehtävät muuttuvat ja tätä kautta palkka muuttuisi vastaamaan uusia tehtäviä irtisanomisaikaa noudattaen. Jos työnantaja pystyy osoittamaan, että sillä on vanhan tehtävän osalta taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste ja työntekijä ei muutosta hyväksy, irtisanoo työnantaja työsopimuksen edellä mainituilla perusteilla. Viimeistään tällöin voidaan sitten selvittää, olivatko perusteet muutokselle olemassa vai ei.

Jos kyse on edellä mainitusta kollektiiviperusteesta, vaaditaan myös normaaliin tapaan, että työnantaja on selvittänyt ja täyttänyt irtisanomisperusteeseen liittyvän velvollisuutensa etsiä muuta mahdollista työtä palveluksessaan olevalle työntekijälle.

Työsuhteen ehtojen muuttamistilanteisiin liittyy usein myös erilaisia pakettiratkaisuja. Paketit eivät ole mikään lakisääteinen menettely, joten nämä tilanteet pitää aina arvioida tapauskohtaisesti.

Muistathan, että oman liittosi lakimiehet sekä yrityksesi yhteyshenkilöt ovat apunasi työelämän muutostilanteissa!


Riku Salokannel, lakituki, YTN finanssiala


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto